Elämä kuin nukketeatteria

Oman elämäsi marionetti?
Onko elämämme yhtä nukketeatteria? Elämmekö marionettinukkejen lailla ylempien voimien ohjattavana suuressa maailmassa, joka välillä tuntuu lähes pelottavalta painajaiselta, välillä taas taianomaiselta sadulta?

Joskus kun pysähtyy seuraamaan ihmisten arkipäiväistä elämää ja olemista, tuntuu todellakin siltä, kuin eläisimme suuressa teatterissa. Kuljemme päivästä toiseen kuin marionettinuket: etenemme nykien, yhteiskunnan, muiden ihmisten ja yleisnormien odotusten mukaisesti. Olemme joko ilmeettömiä tai yhteen tiettyyn ilmeeseen asettuneita ihmisnukkeja, jotka kyllä elävät, mutta eivät aina pohjimmiltaan tunne olevansa elossa. Varsinkin suomalainen yleinen melankolia vaikuttaa usein tiedostamattammekin elämissämme, vaikka se ei aina näkyisikään ulospäin.

Miksi kadotamme aikuistuessamme sen lapsenomaisen tavan elää hieman iloisemmassa nukketeatterissa? Miksi emme jatkaisi sitä, vaikka sitä meiltä ei ehkä odotetakaan? Miksei elämästä voisi tehdä erilaista, ennalta arvaamattomampaa, mielekkäämpää ja yllätyksellisempää teatteria?

Nukketeatteri luovuuden lähteenä

Nukketeatterihan mielletään usein sadunomaiseksi, lapsenmieliseen ympäristöön sijoittuvaksi teatteriksi, jonka katsoja pääsee parhaimmillaan mukaan mitä erikoisimpiin ja ihmeellisimpiin tarinoihin. Kokemuksena nukketeatteri eroaa tavallisesta teatterista usein siinä, että nukketeatterin avulla voi monesti olla paremmat mahdollisuudet tavoittaa varsinkin lapsiyleisön tajunnanvirta ja mielenkiinto. Tämä tapahtuu luonnollisesti nukkehahmoilla, joiden avulla kyetään hetkeksi kadottamaan ns. tavallinen, ympärillä oleva todellisuus katsojien tajunnasta, ja voidaan tarjota toisenlainen kokemusmaailma. Lasten mielissä tämä nukketeatterin luoma toinen todellisuus säilyy usein kauan, näkyen lasten leikeissä ja puheissa vielä pitkään teatterin jälkeenkin. Nukketeatterin avulla voidaan käsitellä lapselle tai nuorelle tärkeitä ja heidän mieltään askarruttavia tapahtumia ja asioita leikinomaisemmalla tavalla. Lapsen on helpompi oppia käsittelemään esimerkiksi omia tunteitaan ja kokemuksiaan juuri leikin kautta. Nukketeatterin avulla voidaan lisätä myös lapsen mielikuvituksellista ajattelukykyä ja luovuutta. Se voi myös auttaa lasta vuorovaikutuksellisissa tilanteissa, kun lapsi esittävän teatterin avulla kykenee lisäämään keinoja asioiden käsittelyyn suhteessa muiden ihmisten kanssa. Nukketeatterin ja leikin avulla muuten vaikeat asiat voidaan kertoa lapselle niin, etteivät ne herätä lapsessa ylimääräistä pelkoa tai epäselviä kysymyksiä.Elämä kuin nukketeatteria 22

Kehitä itseäsi nukketeatterin avulla

Eikö siis voisi ajatella, että tätä samaa keinoa voisi soveltaa ihan oikeassakin elämässä sekä ns. aikuisten maailmassa? Sen sijaan, että kaikki päivät olisivat samaa harmautta, ennalta ohjattua pakonomaista toimintaa tai vain haastavia tilanteita, voisi elämästä tehdä myös sadunomaisempaa ja innostavampaa. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että elämä muuttuisi varsinkaan hetkessä pelkäksi satujen unelmaksi, vaan ennemminkin niin, että jokainen voisi itse toimia oman elämänsä eli sisäisen nukketeatterinsa ohjaajana. Se jos mikä on varmasti tavoittelemisen arvoinen mahdollisuus, ihan kenelle tahansa. Nukketeatteri avaa monia portteja luovuuteen ja vaikeidenkin asioiden käsittelemiseen hauskan ilmaisun keinoin. Lisäksi saat uuden harrastuksen ja ystäviä, jotka ovat kiinnostuneet samasta aiheesta.

litepress